18.08.2016

Sähköisen liikenteen tietopankki

Kokoan tähän eri lähteistä sähköisen liikenteen tietopankkia liittyen sähköauton ympäristö ja muihin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Näkökulma on yksittäisen sähköautoilijan, ei akateeminen tai sähköisen liikenteen ammattilaisen.

Sähköautoilla voi olla merkittävät positiiviset vaikutukset kansantalouteemme

http://teknologiateollisuus.fi
tiivistää sähköisen liikenteen vaikutuksia seuraavasti.

Jos Suomessa on 400 000 sähköautoa 2,6 miljoonan kokonaiskannasta niin:
 • 165 M€ nousu / vuosi
 • + 2800 henkilötyövuotta / vuosi
 • - 8 % polttonesteitä / vuosi
 • + 1,3% sähköä / vuosi
Vaihtotaseen ja työllistymisen positiivinen vaikutus on mittava. Niitä ei voi sivuuttaa kevyesti.
CO2-päästöjen pienentyminen on erittäin suuri.
Sähköautolla ajaminen vähentää olennaisesti myös Suomen öljyriippuvuutta. Öljyriippuvuuden vähenemisellä on useita merkittäviä vaikutuksia. Kun Suomessa on 400000 sähköautoa liikenteessä, laskee öljyn kulutus 8%.  Tämä tarkoittaa noin 400 miljoonaa litraa vähemmän polttonesteiden tuontia.


Kuvan lähde: http://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/toimialaryhmat/sahkoinen-liikenne
 

Sähköauto on aina paikallisesti päästötön

Sähköauto on aina paikallisesti päästötön. Tällä on jo nyt merkitystä Suomenkin isoissa kaupungeissa. Useina aamuina Tampereen aamu- ja iltapäivän ruuhkissa toivon kovasti, että muutkin siirtyisivät sähköautoihin.
 
Yle uutisoi 3.6.2015 kysymyksellä: Onko sähköauto päästötön?
Vaikka sähköauton koko sähkö tuotettaisiin kivihiilellä, olisi se silti päästöttömämpi (120g/km) kuin keskimääräinen bensa-auto (170g/km). Keskimääräisen sähköauton päästöt arvioitiin 28g/km, ja kun sähköauton lataamisessa käyttää uusiutuvia ernergialähteitä, ovat  ajamisen CO2-päästöt kokonaisuudessaankin 0.


http://teknologiateollisuus.fi kuvaa sähköauton todellisia kulutuksia bensiinautoon verrattuna allanäkyvällä kuvalla. Heidän laskelmien mukaan sähköauton todeliset tuotannonkin päästöt huomioiva CO2 on 19 k/km, kun bensa-autolla sama lukema on 142g/km. Jo pelkkä bensiinin tuotanto aiheuttaa suuremmat CO2-päästöt kuin sähköauto kokonaisuudessa.

Yleisessä keskustelussa toistuvasti verrataan virheellisesti sähköautojen sähköntuotannon päästöjä polttomoottoriajoneuvojen testisyklin mukaiseen CO2-päästöön! Ensinnäkin poltomoottoriautojen päästöjä ilmaiseva vielä käytössä oleva NEDC ei mittaa ajoneuvon todellisia päästöjä ja nyt on jo alkanut useissa uutisissa näkyä tietoja tulossa olevien tarkempien mittaustapojen lukemista. Ne ovat olleet merkittävästi suurempia. Tämäkään ei ole kuin vasta osa yleistä vertailun vääristymää sähköautojen päästöissä! NEDC ei huomioi lainkaan polttoaineen valmistamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvia päästöjä. 
lähde: sähköinenliikenne.fi
 
 


Sähköautoilijat valitsevat toivottavasti uudistuvan sähkön sähkösopimuksissaan. Itse olen näin tehnyt. Kyseessä toki on sitten uskon asia, että miten nopeasti tämä valinta vaikuttaa sähkön tuotantotapoihin. Kuitenkin niin kauan, kuin ei ole omassa kodissa omaa esimerkiksi aurinkosähkön tuottoa pidän tätä erittäin tärkeänä valintana. Silloinkin voidaan sanoa, että sähköautoilu on aidosti 0-päästöistä.
 
www.sahkoinenliikenne.fi
uutisoi 26.11.2015 että sähköauto on pohjoismaissa erityisen vihreä. Suomikin kuuluu Nordpool-alueeseen, jossa sähkön tuotannon CO2-päästöjen keskiarvo on 19g/km. Saman tekstin mukaan pelkästään öljyn tuotannon CO2-päästö on 23 g/km. 
 

Sähköauton valitseminen vähentää keskivertoautoilijan CO2-päästöjä yli 1900 kg/vuosi!

Vuoden 2015 lopun tilaston mukaan kaikkien uusien autojen CO2-päästöt olivat 120,3 g/km. Jos oletetaan, että keskivertotalous ajaa vuodessa 16 000 km, niin CO2-päästöjä syntyy 1 924 800 g eli 1924,8 kg vuodessa. Kaikki tuo ja muut saasteet vielä lisäksi, ne kaikki jäisivät päästämättä, jos valitseekin sähköauton, ja lataa sitä uusiutuvilla energioilla.
lähde: http://www.autoalantiedotuskeskus.fi/tilastot/ensirekisteroinnit/aikasarjat/ensirekisteroityjen_henkiloautojen_keskimaaraiset_co2_-paastot_kuukausittain_2007_-_2015

 

Sähköauton well to wheel efficiency (kokonaisympäristövaikutuksia)

Union of concerned scientists, science fo a healthy planet and safer world
on julkaisut Youtubessa havainnollisen videon sähköautoilun kokonaisympäristövaikutuksista.
 
Video selvittää havainnollisesti, kuinka paljon puhtaampi sähköauto on kuin perinteinen polttomoottoriauto. 
 • Valmistus: molemmat ovat pääosin samanlaisia autoja, myös päästöiltään valmistusvaiheessa. Kuitenkin valmistusvaiheessa sähköauton akku vie on päästövaikutukseltaan suurempi. Polttomoottoriauto 7 tonnia / sähköauto 8 tonnia
 • Ajaminen: Polttomoottoriauton päästöt ovat kiistattomasti suuremmat autolla ajaessa. Päästöjä alkaa syntyä öljyn poraamisesta, jalostamisesta, kuljetuksista auton moottorin pakokaasujen lisäksi. Sähköauton lataaminen uusiutuvilla energioilla on merkittävästi päästöttömämpää. Niinpä ajoaikansa päätteessä polttomoottoriauton päästöt ovat 57 tonnia, kun taasen sähköauton alle puolet siitä, eli 28 tonnia.
 • Hävittäminen ja kierrätys: Molemmat autot ovat pääosin samanlaisesti hävitettäviä ja kierrätettäviä. Sähköauton akku voidaan joko uudelleenkäyttää esimerkiksi kiinteistöjen sähkövarastona tai kierrättää.
Sähköauton ilmastonmuutosvaikutus koko elinkaarensa aikana on vain 50% polttomoottoriauton ilmastonmuutoshaitoista.
 

Sähköauton akun kestävyys ja kierrätettävyys käytön jälkeen

Sähköautojen nykyiset litium-ion akut ovat osoittautuneet erittäin kestäviksi käytössä. Esimerkiksi Nissan Leafin akku tuntuu oman kokemukseni mukaan kestävän Suomen olosuhteissa erittäin hyvin käyttöä. Olen ajanut nyt 50000 km ja noin 14 kuukautta ja auton akku on edelleen 100% uuden veroisessa kunnossa (lähde: LeafSpy, SOH100).  Tuo on vielä toki kovin vähäinen käyttömäärä, eikä korreloi missään nimessä sähköautojen akkujen kestoa riittävästi, mutta minut se on yllättänyt täysin. Olin odottanut nopeampaa kapasiteetin laskua.

Nissanin akkua rasittaa eniten kuumuus ja erittäin kuumissa maissa on raportoitu nopeitakin akun kuntoisuuden laskuja. Nissanin tietojen mukaan käytännössä lähes kaikki 2011 vuodesta saakka käyttöön otetut Leafien akut ovat edelleen käytössä, tämä kertoo jo hieman enemmän niiden kestävyydestä.

Leafiin akun vaihto uuteen maksaa Suomessa 6500 euroa asennettuna. Ainakaan vielä toistaiseksi ei ole saatavissa OEM-akkuja.
 
Kun sähköauton akun elinkaari jossain vaiheessa tulee tiensä päähän autokäytössä, on sille jo nyt muotoutumassa erilaisia muita jatkokäyttökohteita On uutisoitu jo esimerkiksi kodin sähkövarastokäyttöä ja muissa liikennelaitteissa käyttöä.

Jossain vaiheessa akut kuitenkin sitten hiipuvat niin paljon, että niitä ei ole järkevää enää käyttää sähkövarastona edes kiinteistöissä. Tämän jälkeiseen vaheeseen liittyen Tekniikka&Talous kirjoitti 1.6.2016 Suomalaisesta sähköautojen akkujen kierrätyssaavutuksesta. Siinä onnistuttiin testiolosuhteissa kierrättämään sähköauton jäteakkujen metallit talteen peräti 99,5% tarkkuudella!
 

Sähköauton energiatehokkuus vs polttomoottoriauto

 
Sähköautolle tyypillistä energiatehokkuutta on, että se pystyy muuntamaan jopa 80 % energiasta liike-energiaksi. Tyypillinen bensiinimoottori kykenee noin 15% tehokkuuteen ja moderni dieselmoottori hiukan yli 20% tehokkuuteen.


eCars -Now kertoo sivuillaan havainnollisella kuvalla: eCars-Now! miten pitkälle eri energiamuodoilla ajoneuvo kulkee 10 kWh energiamäärällä.
 • Vetyauto (esim Honda FCX) pääsee 13 km
 • Moderni dieselauto (esim. VW Jetta diesel) pääsee 17 km
 • Hybridiauto, kuten (Toyota Prius) pääsee hieman pidemmälle, 20 km
 • Mutta täyssähköinen auto, (kuten Tesla Roadster) pääsee pisimmälle, peräti 41 km.
 
 
Myös Motiva kertoo nettisivuillaan sähköauton energiatehokkuudesta: "Energiatehokkuudeltaan sähköauto on paljon polttomoottoriautoja parempi, se kuluttaa tyypillisesti 10-15 kWh/100 km. Dieselauto, joka kuluttaa 5 l/100 km, tarvitsee noin 50 kWh/100 km ja 8 l/100 km kuluttava bensiiniauto noin 72 kWh/100 km."
 
Tehokkuus tulee pääosin sähkömoottorin energiatehokkuudesta, jossa energiaa ei hukata lämmöksi nimeksikään. Kuva osoittaa, että 10 kW energiaa kuljettaa modernia diesel-autoa 17 km matkan, kun sähköautolla pääsee samalla energiamäärällä jopa 41 km pidemmälle.http://teknologiateollisuus.fi kuvaa diasarjassaan sähköauton energiatehokkuutta siten, että 100 km matkan kulkemiseen tarvitaan sähköautolta 13 kWh ja polttomoottoriauto kuluttaa samalla matkalla 45 kWh. Ilmoitettu sähköauton kulutus 13 kWh/100 km on esimerkiksi Leafille tyypillinen alle 60 km/h nopeuksissa, eli käytännössä kaupunkiajossa sekä taajamien välisissä ajoissa. Oman Leafini kulutus 12kk ja 41 tkm ajalta oli 16,21 kWh/100km ja siinä on erittäin runsaasti myös moottoritieajoa.

Kuvan lähde: http://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/toimialaryhmat/sahkoinen-liikenne
 

Aurinkosähköstä apua 0-päästöisyyteen

cleantechnica.com kertoi Deutsche Bank ennakoi, että aurinkokennojen hinnat tulevat putoamaan vielä 40% seuraavina kahteta vuotena. Uskon, että Suomessakin tullaan aivan lähiaikoina näkemään tarjolle ratkaisuja, joissa omakotitalot, taloyhtiöt ja yritykset voivat järkevällä hinnalla asennuttaa aurinkokennostot katoilleen, kerätä sähköä suoraan käyttöön sekä akkuvarastoihin. Myös ylijäämäsähkön sähköverkkoon myynti tulee kasvamaan.

 

Sähköautojen yleistymisen vaikutus sähkön tuotantoon ja sähköverkon kuormitukseen

http://teknologiateollisuus.fi kertoo, että jos Suomessa olisi liikenteessä 400 000 sähköautoa vastasisi se vasta non 1,3% maamme sähköenergian kokonaiskulutuksesta.


Kuvan lähde: http://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/toimialaryhmat/sahkoinen-liikenne
 Sähköisen liikenteen loppuraportti, Karttunen, Kumpulainen, Pesola, Vanhanen 2015 kertoi, että jos maassamme olisi 410 000 sähköautoa ja 1500 sähköistä linja-autoa, niin ajoneuvojen lataaminen lisäisi vuotuista sähkön tarvetta 1100 GWh, joka vastaisi noin 60 000 Suomalaisen  sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuoden sähkön kulutusta. Vastaavasti on järkevää olettaa, että 2030-vuoteen mennessä hyvin useat taloudet ovat tuoneet koteihinsa aurinkokennoratkaisuja.
 
Sähköautot voivat älykkäässä sähköverkossa toimi jopa kuormituspiikkien tasaajina tulevaisuudessa.
 

Sähköauto on toistaiseksi arvokkaampi hankkia, mutta edullinen ajaa

Oma kokemukseni on osoittanut, että Nissan Leaf -sähköautolla ajaminen tulee maksamaan noin 1,00 - 2,00 e/100 km. Talvella luonnollisesti enemmän kuin kesällä. Tämä kompensoi nopeasti ajoneuvon hankintahintaa. 
 
Myös Motivan nettisivut kertovan samansuuntaista: "Vaikka sähköauto on kalliimpi hankkia, säästöä syntyy käyttökuluissa. Sähköauton energiakulut ovat alle 2 €/100 km, joten se on kuluiltaan selvästi edullisempi kuin dieselauto, jolla energiakulut ovat noin 8 €/100 km."
 
Kun tuo muutetaan keskiverto Suomalais-talouden 16 000 km vuotuiselle ajolle, tarkoittaa se lähes 1000 euron vuotuista säästöä. Jos ajoja tuleekin esimerkiksi 40 000 km vuodessa on säästöpotentiaali jo 2400 euroa vuodessa. Ja omasta kokemuksesta voin jo sanoa, että tuo on täysin mahdollista esimerkiksi Nissan Leafilla.
 

Sähköautoilijalle useimmin esitetyt kysymykset

Olen kerännyt sähköauto FAQ-listaa blogissani omalle sivustolleen, hieman huumorilla höystettyinä.

Sähköauton valintaopas

Sähköauton valintaopasta olen kirjoittanut tuonne: Sähköauton valintaopas

Sähköauton kotilatauslaitteen valintaopas

Sähköauton kotilatauslaitteen valintaopasta olen kirjoitellut tänne: Latauslaitteen valintaopas

Tulossa olevia sähköautomalleja (BEV)

Tulossa olevia täyssähköautomalleja olen koonnut omille sivuilleen: Tulossa olevia sähköautoja
 
 
 

Keskustelu

Ei kommentteja

Aiheeseen liittyvää

Uusimmat kirjoitukset

Kirjoituksen avainsanat

BEV sähköauto tietopankki

Arkisto

Blogin avainsanat

#evvintertour2020 (7) #evwintertour2021 (4) #rapdigate (3) ABB FIA Formula E (1) AIWAYS (1) Ajo-opetus (4) Ajo-opetus sähköautolla (4) Akku (26) akkuruohonleikkuri (1) akun koko (13) Ampera-e (2) Audi (4) Aurinkosähkö (1) Autonäyttely (17) Autotalo Ampeeri (1) BEV (205) BMW (4) Borgward (1) Chery (1) Citroen (2) Cooper SE (3) DAF (1) Daimler (1) DS3 (1) e-208 (15) e-Corsa (1) e-Expert (2) Ego (4) Ego Power + (1) eGolf (2) e-Golf (2) E-Mehari (1) Energiankulutus (23) Energica (3) e-Niro (3) ENYAQ (1) EQC400 (1) E-Tense (1) eTROPHY (1) e-Up (1) EV Challenge 2020 (1) Eva (1) evlapland (1) evwintertour (2) Formula E (4) Groupe PSA (1) historia (1) Honda (1) hybridipyörä (1) Hyundai (13) Hyötysuhde (2) i3 (4) IAA2017 (14) ID.4 (8) ID3 (2) ilmansaaste (2) ilmastonmuutos (2) Infotainment (1) Ioniq Electric (7) I-PACE (3) Jaguar (2) kaasuauto (4) kattoboksi (1) kattotaakka (5) Kattoteline (1) Kempower (3) Kenworth (1) Kia (4) koeajoraportti (15) Kona (8) Käytetty sähköauto (8) Lappi (1) Latauslaite (4) Leaf (38) Leaf+ (1) Leaf40kWh (27) Leaf62kWh (2) Liikennemyymälä (1) Lion Electric (1) Lofootit (3) MAN (1) McDonalds (1) Mercedes Benz (2) Mini (3) Model 3 (5) Model S (3) Model X (1) Model Y (1) Moottoripyöränäyttely (1) moottoriurheilu (4) MP 2017 (1) Navigointi (1) Nissan (41) Nopeusvalvontakamera (1) Norja (2) omapaino (1) Opel (2) Opetuslupa (2) ostajan opas (2) Peugeot (10) Pikalataus (6) päivitys (1) range (3) rata-ajo (3) Recharge infra (1) Rekisteröintitilasto (70) Renault (6) Roadster (3) satelliittilatausjärjestelmä (1) Scania (2) Skoda (2) Smart (1) Soul EV (2) Stellantis (1) sähköauto (195) Sähköauto talvella (21) sähköautokokemus (21) sähköautomatkailu (43) Sähköauton lataaminen (24) Sähköauton lataaminen taloyhtiössä (1) sähköbussi (1) Sähkökelkka (1) Sähkökuorma-auto (2) sähkölinja-auto (2) Sähkömoottoripyörä (6) Sähkönysse (1) sähköpakettiauto (2) sähköpyörä (7) sähköruohonleikkuri (1) Sähköskootteri (1) Tampere (2) Taycan (1) TEM-tuki (1) tesla (1) Tesla (18) Thule (1) Thunder (1) tietopankki (1) Toimintamatka (7) WALLe (3) video (1) Volkswagen (9) Volvo (1) VW (5) Zoe (10)
nwdb