Päästökompensaatio

Suomalaiset ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Liikenne tuottaa hiilidioksidipäästöjä, mutta autoilu on monille suomalaisille välttämätöntä. Tarvitaan kaikkia keinoja niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla päästöjen hillitsemiseksi.

 

 • Sitran tutkimuksen (Sitra Resurssiviisas tutkimus 2019)  mukaan yli puolet suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja lähes 70% katsoo omilla kulutusvalinnoilla olevan merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yli puolet suomalaisista on jo muuttanut kulutustottumuksiaan ympäristösyistä vastuullisemmiksi.
 • Realismia on, että autoilu on edelleen tärkeää suomalaisille. Yli 60% ilmoittaa, että oma auto on välttämätön arjen liikkumisessa. Vähäpäästöisen autoilun tai muun vähäpäästöisen liikenteen ratkaisut eivät ole kaikkien ulottuvilla joko asuinpaikan tai niiden korkeiden kustannusten vuoksi.
 • Liikenteen hiilidioksidipäästöt muodostavat suuren osan Suomen hiilidioksidipäästöistä. Autoilun tuottamia hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä. Tarvitaan uusia ratkaisuja niin yksilöiden, yritysten kuin yhteiskunnankin osalta. 

 

LähiTapiola Rahoitus kompensoi rahoittamiensa ja vakuuttamiensa kuluttaja-asiakkaittensa autojen päästöt  ilman lisämaksua.

 

 • LähiTapiola Rahoitus kompensoi kaikkien voimassa olevien tähän mennessä ja tästä eteenpäin kuluttajille rahoittamiensa ja LähiTapiolan tai Turvan vakuuttamien, päästöluokaltaan alle 200g/km olevien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöt sopimusajalta, ilman eri veloitusta asiakkaalta tai myyjältä.
 • Päästökompensaatio-ohjelma on voimassa toistaiseksi ja sen muotoa ja toteutustapaa saatetaan muokata saatujen kokemusten mukaan tulevaisuudessa.
 • Päästökompensaatio ulottuu kaikkiin autoihin, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 200 g/km, jotta myös kesimäärin yli 12 vuotiaan autokantamme päästöt voidaan kompensoida
 • Kompensaatiota varten LähiTapiola Rahoitus on hankkinut yli 100.000 Co2 tonnia vastaavat päästövähennykset YK:n ilmastosopimuksen alaisen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista.
 • Kompensoitava päästömäärä on laskettu sopimuskannan keskimääräisen toteutuvan keston ja autojen päästöjen mukaan keskimääräiselle vuotuiselle ajosuoritteelle.
 • Vapaaehtoisuuteen ja lisämaksuun perustuvat päästökompensaatiomallit eivät ole olleet vaikuttavia, koska vain harvat ovat valmiita maksamaan lisää palvelusta. Autorahoituksen realismia on se, että jo pienikin lisäeuromäärä kuukaudessa on kuluttajalle liikaa. Siksi teemme kaikkemme, jotta voisimme tarjota mahdollisimman monelle suomalaiselle mahdollisuuden kompensoida vaivatta ja ilman lisämaksua oman autoilunsa päästöt
 • Liikenteen sähköistyminen ja uudet ympäristöystävälliset liikkumistavat yleistyvät hitaasti, minkä vuoksi niiden kautta päästövähennyksetkin saavutetaan vasta vuosien kuluttua. Tämän vuoksi toimimme nyt ja kompensoimme nykyisen sopimuskantamme ja tulevien rahoitettavien sopimusten päästöt

 

Autojen hiilidioksidipäästöt kompensoidaan YK:n kautta. LähiTapiola Rahoitus tavoittelee omassa toiminnassaan hiilineutraaliutta.

 

 • Valitsimme päästöjen kompensoinnin YK:n kautta, koska sen toimintamalli on julkinen ja läpinäkyvä.
 • LähiTapiola Rahoitus on nyt etukäteen kompensoinut 100.000 tonnia co2 päästöjä vastaavan määrän, yli 30 hankkeen kautta.  Ohjelma on voimassa toistaiseksi ja tarvittaessa päästövähennysten määrää kasvatetaan ja etsitään uusia vaihtoehtoja päästövähennysten toteuttamiseen ja kompensaatioon.
 • Osana päästökompensaatio-ohjelmaa LähiTapiola Rahoitus tavoittelee omassa toiminnassaan hiilineutraaliutta.
 • LähiTapiola Rahoitus on kartoittanut oman hiilijalanjälkensä Suomen Ympäristökeskuksen laskentamallilla ja pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään järjestelmällisesti, siirtymällä vähäpäästöisiin työsuhdeautohin ja liikkumismuotoihin, sekä vähentämällä paperin kulutusta kasvattamalla digitaalisten palveluiden osuutta. Lisäksi pyrimme säästämään energiaa konttorin päivittäisessä toiminnassa. Kompensoimme jäljelle jäävän hiilijalanjälkemme täysimääräisesti osana päästökompensaatio-ohjelmaa.
 • Liitymme  myös Autoalan keskusliiton, liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön yhdessä laatimaan autoalan Green deal –ilmastosopimukseen, jolla tähdätään henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.  Green deal -sopimus on samalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.
 • Päästökompensaatio-ohjelma on ensimmäinen LähiTapiola Rahoituksen avaus päästöjen vähentämiseen
 • Lisäksi tuomme nyt autoliikkeille ja korjaamoille edullisen leasingratkaisun sähköautojen latauspisteiden hankintaan yhdessä Plugit Finlandin kanssa. Tavoitteena on helpottaa kumppaniemme investointeja sähköisen liikenteen infrastruktuuriin ja edistää sähköautojen ja lataushybridien leviämistä

 

Autotie.fi osana päästökompensaatio-ohjelmaa

 

 • Kuluttajien autovalinnan helpottamiseksi ja päästökompensoidun auton hankintaa varten LähiTapiola Rahoitus on tässä yhteydessä hankkinut yksinoikeuden Autotie.fi sivustoon, jonka yli 40 000 vaihtoauton valikoimista asiakkaat voivat helposti valita päästökompensaatioon sopivan auton, vertailla eri autojen ja oman autonkäytön päästöjä ja saada käytännön vinkkejä vähäpäästöiseen autoiluun. Sivustolta saa myös yksilölliset rahoitus- ja vakuutustarjoukset haluamalleen autolle

 

LähiTapiola Rahoituksen avaus autoilun hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi on osa LähiTapiola-ryhmän vastuullista toimintaa.

 

 • LähiTapiola-ryhmä tekee paikallisia ja valtakunnallisia tekoja kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Lähtökohtana on vastuu vaikutuksistamme ympäristöön ja yhteiskuntaan.
 • LähiTapiola on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Toiminnassa pyritään huomioimaan olennaiset taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset sidosryhmiin, lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan

 

Päästölaskuri löytyy osoitteesta https://www.autotie.fi/paastolaskuri

nwdb