10.03.2009

Vaajakosken liikenneympyrässä ajaminen

Viime perjantaina Keskisuomalaisen nettisivulla uutisoitiin kahden auton kolarista Vaajakosken turboliittymässä. Heti uutisen julkaisun jälkeen sen kommenttiboksissa alkoi kiivas väittely siitä, kuinka kyseisessä kiertoliittymässä kuuluu oikeasti ajaa. Osassa kommenteista väitettiin ihan puuta heinää, eikä edes suostuttu myöntämään että oltiin väärässä, kun joku toinen asian oikaisi. Luettuani tarpeeksi eriäviä mielipiteitä totesin, että tästä olisi nyt syytä kirjoittaa kokonainen merkintä.


Kosti kirjoitti helmikuussa Liikenneblogiin merkinnän Vaajakosken liikenneympyrässä ajamisesta. Hän oli selvittänyt asiaa jopa Keski-Suomen Tiepiiriltä, mikä osoittaa mielestäni todellista paneutumista asiaan. Merkinnässä keskityttiin kuitenkin käsittelemään sisäkaistan käyttöä ajettaessa Lahden suunnasta moottoritielle, eikä niinkään ympyrään kokonaisuuteena. Minua vuorostani kiinnostaa koko kokonaisuus ja se, kuinka ympyrässä ajetaan oikeaoppisesti riippumatta siitä, mistä minne ollaan menossa.

Taustatietona kerrottakoon, että olen ajanut Vaajakosken kiertoliittymässä sen uusimisen jälkeen ehkä viidesti, joten käytännön kokemukseni uusista kaistaratkaisuista on hyvin suppea. Sen sijaan olen lukenut tarkkaan Tiehallinnon nettisivuilta löytyneen turboliittymän ajo-ohjeen sekä liikenteen ohjaussuunnitelman, johon on merkitty kaikki ympyrään liittyvät opasteet. Muutaman ajokerran ja teoriatiedon pohjalta olisi ollut typerää kirjoittaa omia mielipiteitä, joten päätin lähteä oikeasti koeajamaan ympyrää. Ajankohdaksi valikoitui sunnuntai-iltapäivä klo 17, jolloin liikenne ei ollut hirveän vilkasta, mutta autoja riitti silti tasaisesti.

Turboliittymä

Ennen testituloksia on kerrattava hieman taustatietoja. Vaajakosken kiertoliittymä on niin sanottu turboliittymä, mikä tarkoittaa sitä, että liikenne ohjataan ympyrään oikeille kaistoille jo ennen siihen siihen ajamista. Koko ympyrässä ajon ajan pysytään samalla kaistalla, jolta myös ympyrästä poistuminen suoritetaan. Näin sisäkaistaltakaan ei tarvitse vaihtaa ulkokaistalle ennen ympyrästä poistumista.

Koska oikean kaistan valinnalla on merkitystä jo ympyrään ajettaessa, on jo ympyrää lähestyttäessä tiedettävä, minne on jatkamassa matkaa ympyrän jälkeen. Tämä on asia, missä ympyrän käytöstä väittelijät menevät helposti harhaan, sillä järjestäen suositellaan ajamaan aina ympyrän ulointa kaistaa, mikäli ei ole varma ajamisestaan. Homma ei kuitenkaan toimi näin, sillä ajettaessa ympyrään mistä suunnasta tahansa, ulkokaista johtaa aina lopulta moottoritielle. Mikäli haluaa jatkaa moottoritien liittymän ohi, on ympyrään tultaessa valittava sisäkaista, joka jatkuu moottoritien liittymän jälkeen ympyrän ainoana kaistana. Tämä johtuu siitä, että ympyrä on kaksikaistainen vain 3/4 matkalta.

Ajaminen turbokiertoliittymässä paikasta A paikkaan B

Koska Tiehallinnon ajo-ohjeessa ei ole merkitty kunnolla ympyrän kaistoja, otin ajo-ohjeiden kirjoittamista varten esitteestä yhden kuvan ja piirsin siihen kaikki kiertoliittymän kaistat ja niiden poistumismahdollisuudet. Olen tarkistanut kuvan moneen kertaan, mutta haluan silti huomauttaa, että se on vain minun näkemykseni ja voi siis poiketa todellisuudesta. Jos huomaat kuvassa virheen, ole ystävällinen ja ilmoita!

Tiehallinnon ohjeen pohjalta muokkaamani kuva Vaajakosken turboliittymän ajolinjoista.


Saapuessasi ympyrään Jyväskylästä moottoritieltä, valitse

  • ympyrän kokonaan ohittava oikea kaista, jos haluat Lahteen
  • vasen kaista eli tällä kohtaa varsinaisen ympyrän ainut kaista, jos haluat Lahteen, Leppävedelle, Vaajakosken keskustaan tai takaisin Jyväskylään vievälle moottoritielle. (Moottoritieltä tultaessa Lahteen kannattaa ajaa aina ympyrän ohittavaa oikeaa kaistaa!)


Saapuessasi ympyrään Lahden suunnasta, valitse

  • oikea kaista eli ulkokaista, jos haluat Leppävedelle, Vaajakosken keskustaan tai Jyväskylään vievälle moottoritielle.
  • vasen kaista eli sisäkaista, jos haluat Jyväskylään vievälle moottoritielle tai takaisin Lahteen. (Tultaessa Lahdesta päin sisäkaista on kielletty kuorma-autoilta ja linja-autoilta, joten näiden on käytettävä aina ympyrän ulointa kaistaa.)


Saapuessasi ympyrään Leppäveden suunnasta, valitse

  • oikea kaista eli ulkokaista, jos haluat Vaajakosken keskustaan tai Jyväskylään vievälle moottoritielle.
  • vasen kaista eli sisäkaista, jos haluat Jyväskylään vievälle moottoritielle, Lahteen tai takaisin Leppävedelle.


Saapuessasi ympyrään Vaajakosken keskustan suunnasta, valitse

  • oikea kaista eli ulkokaista, jos haluat Jyväskylään vievälle moottoritielle.
  • vasen kaista eli sisäkaista, jos haluat Lahteen, Leppävedelle tai takaisin Vaajakosken keskustaan.


Vaajakosken turbokiertoliittymässä ajaminen käytännössä

Ensimmäinen testini kiertoliittymässä oli ajaa moottoritieltä Vaajakosken keskustaan. Tultaessa moottoritieltä tien oikea kaista jatkuu oikealle Lahden suuntaan, kun taas siirtymällä moottoritien lopussa vasemmalle kaistalle pääsee kiertoliittymän reunalle.

Tässä kohtaa ympyrässä on vain yksi kaista, joten ympyrään ajaessa tarvitsi väistää vain yhtä autojonoa. Seuraavan eli Lahdesta tulevan liittymän kohdalla ympyrä muuttuu kaksikaistaiseksi. Toisesta kaistasta ei kuitenkaan tarvinnut välittää, sillä tiemerkintöjä seuraamalla näki selvästi, että valitsemani kaista jatkui ympyrän ulompana kaistana. Jos tiemerkinnät eivät näkyisi, kaistojen lisääntyminen saattaisi olla hieman hämmentävää, mutta toisaalta jatkamalla vain "suoraan" entisellä ajolinjalla sisäkaistalle ei päädy. Näin ainakin teoriassa, mutta käytännöstä on paha mennä sanomaan.

Jatkoin siis matkaa ympyrän ulkokaistalla, ohitin Leppäveden liittymän ja poistuin ympyrästä kolmannesta liittymästä Vaajakosken keskustaan. Ensimmäinen testi ei tuottanut mitään ongelmia.

Liittyminen ympyrään tultaessa moottoritieltä.


Toinen testini oli ajaa Leppävedeltä Lahteen, joten ympyrää lähestyessä oli otettava vasen kaista, joka johti ympyrän sisäkaistalle. Pyrittäessä ympyrän sisäkaistalle, on väistettävä ympyrässä kahdella kaistalla liikkuvia autoja.

Sunnuntai-iltapäivänä ympyrän sisäkaistalle pääsi ajamaan melko vaivatta, mutta voin vain kuvitella, millaista se on silloin, kun Lahden suunnasta pukkaa ympyrään autoja tasaisella tahdilla. Sama juttu lienee pyrittäessä Vaajakosken keskustasta ympyrän sisäkaistalle eli kun halutaan lähteä Lahteen tai Leppävedelle.

Alkuperäinen pelkoni sisäkaistalle pyrkimisessä oli, että en pystyisi havaitsemaan, milloin molemmat kaistat ovat tyhjiä. Ajattelin että autoista ei pystyisi erottamaan, mitä kaistaa ne käyttävät, mutta aika yllättävän helppoa se loppujen lopuksi oli. Kaistat ovat leveämpiä kuin oletin, joten autot eri kaistoilta mainiosti.

Sisäkaistalle ajamisen jälkeen ympyrän kiertäminen tapahtui aivan normaalisti. Moottoritien liittymän jälkeen sisäkaista muuttuikin ympyrän ainoaksi kaistaksi ja mikäli en olisi poistunut ympyrästä Lahden suuntaan, olisin ollut liittymän jälkeen automaattisesti ympyrän ulkokaistalla. Kätevää!

Ympyrään ajaminen Leppäveden suunnasta.


Viimeinen testini ympyrässä oli ajaa Lahdesta moottoritielle ympyrän sisäkaistaa pitkin. Käsittääkseni ympyrä uudistettiin juuri siksi, että Lahdesta moottoritielle pääsee ajamaan sujuvammin, kun kaistoja on käytössä kaksin kappalein.

Päästäkseni ympyrän sisäkaistalle, oli jo ympyrää lähestyttäessä valittava liikenteenjakajan vasen puoli. Siitä ympyrän sisäkaistalle liittyminen tapahtui (muun liikenteen väistämisen jälkeen luonnollisesti!) hyvin automaattisesti, sillä lähestymiskaista on muotoiltu niin, että se ikään kuin heittää auton suoraan sisäkaistalle. Ympyrän muuttuessa liittymän kohdalla kaksikaistaiseksi, sen keskustasta puuttuu pala ja sisäkaista asettuu siihen. Näin sisäkaistalle menijä ajaa lähes suorassa kulmassa ulkokaistan yli.

Sisäkaistalta moottoritielle liittyminen oli yhtä helppoa kuin mistä tahansa kiertoliittymästä poistuminen. Tärkeää on vain muistaa, että poistuttaessa ympyrästä ajetaan suoraan moottoritien vasemmalle kaistalle.

Ympyrän sisäkaistalle ajaminen tultaessa Lahdesta päin.

 

Perävaunua vetävä pakettiauto poistuu ympyrän ulkokaistalta moottoritien oikealle kaistalle.

 

Ympyrän sisäkaistaa ajanut musta auto poistuu moottoritien vasemmalle kaistalle, kun taas sen edellä ollut auto jatkaa vielä ympyrän sisäkaistalla.


Lopuksi

Myös Vaajakosken liikenneympyrän kaistojen yläpuolella on sijoitettu liikennemerkkejä. En kiinnittänyt niihin ajaessani juuri huomiota, sillä oli parempi katsella minne on ajamassa kuin taivaalle. Vasta selaillessani testailun aikana otettuja valokuvia tajusin, että merkit ovat pakollista ajosuuntaa osoittavia määrääviä liikennemerkkejä. Soitto liikenneopettajana työskentelevälle kaverilleni vahvisti arvioni, että ympyrässä olevat pakollisen ajosuunnan määräävät merkit kieltävät kaistanvaihdon ympyrässä. Näin ollen oikean kaistan valitseminen jo ympyrään tullessa on tärkeää, koska tavallisista monikaistaisista kiertoliittymistä poiketen Vaajakosken turbokiertoliittymässä ei siis saa vaihtaa kaistaa.

Ympyrässä ajaessa kaistanvaihto on kielletty kaistojen yläpuolella olevista "pakollinen ajosuunta" -liikennemerkeistä johtuen.


Ajoin testiajoni suhteellisen hiljaisena ajankohtana. En yritäkään ottaa kantaa siihen, miten ympyrään pääsee, vaan vain siihen, miten kaistoja kuuluu käyttää eri suuntiin pyrkiessä. Myöskään en ota kantaa siihen, milloin Lahdesta tullessa kannattaa ajaa sisäkaistalle ja milloin ulkokaistalle. Kukin voi minun puolestani ajaa kuten parhaakseen näkee.

En kokenut turbokiertoliittymän olevan mitenkään vaikea ajettava, vaan se toimi yllättävänkin näppärästi. Se että ympyrään ajetaan suoraan oikeille kaistoille, on mielestäni hyvin kätevää. Tärkeintä on mielestäni tiedostaa minne on menossa ympyrän jälkeen, jotta osaa ryhmittyä oikein jo ennen ympyrää. Ympyrässä ollessa on myöhäistä alkaa arpomaan uusia kulkureittejä, sillä kaistanvaihdon kieltäminen estää loputtoman ympyrässä pyörimisen. Päätä siis ennakkoon minne haluat. Ympyrää ennen on runsaasti opasteita, mutta kun vain lähestyy rauhallisesti, ehtii kyllä katsoa, mitä kaistaa on käytettävä.

Keskisuomalaisessa ja muuallakin olleisiin väittelyihin haluan vain todeta, että ihmisten kannattaisi ottaa ensin selvää asioista ennen kuin käyvät väittämään. Näin vältytään väärän informaation jakamiselta.

Keskustelu

Antti-Juhani Kaijanaho
11.03.2009 09.27

Kiitoksia mainiosta kirjoituksesta :)

(Noin muuten: kuinka ihmessä kuskin paikalta otetaan liikennetilannekuvia vaarantamatta liikennettä? Mietin tätä jo autokouluaikana, ja sinullakin näyttäisi tuossa jokunen sellainen olevan, jos en kovin pahasti erehdy.)

Jenni
11.03.2009 09.53

Ilo on minun puolellani. =)

Kuskin paikalta otetut kuvat on itse asiassa otettu apukuskin paikalta. Kuvakulma on riittävän sama luomaan illuusion siitä, että kuvat olisivat kuskin itsensä ottamia, kun niitä vielä sopivasti rajaa kuvankäsittelyohjelmassa. Todellisuudessa itse keskityin vain ajamiseen ja mieheni hoiti valokuvaamisen. Sarjakuvaus on hyvä ominaisuus!

Olen kyllä ottanut kuvia ajaessakin, mutta se ei ole kovin turvallista ja lisäksi kuvat ovat yleensä tärähtäneitä. Tuen vain kameran rattiin ajaessani suoraan. Liukkaan kelin radalla otin kuvia ajaessani, mutta siellä en vaarannakaan muuta liikennettä. Tosin nekin kuvat oli otettava lähtökiihdytyksessä, kun ei vielä tarvitse keskittyä itse rataan. Radalla keilojen läheltä otettu kuva onkin sitten kyydissä istuneen opettajan ottama. Myös risteyksissä seistessä voi ottaa kuvia etenkin jos tietää liikennevalojen syklin.

Anonyymi
22.06.2009 14.04

Se on LIIKENNEYMPYRÄ ei mikään kiertoliittymä!

Suomen laki tuntee sen nimellä LIIKENNEYMPYRÄ.

Antti-Juhani Kaijanaho
22.06.2009 14.15

Se on itse asiassa molempia. Kiertoliittymä lienee tienpitäjän sanastoa, liikenneympyrä tieliikennelain. (Tienpitäjän muuta sanastoa, joita tieliikennelaki ei tunne, on esimerkiksi tulppaliittymä:)

Jenni
22.06.2009 16.05

Minulle ei suoraan sanottuna ole väliä, mitä lakikirja sanoo asiasta, kunhan tulen itse ymmärretyksi. Ilmeisesti tulin, koska Anonyymi ei muuta sanottavaa keksinyt. =)

Olen muuten käyttänyt tässä merkinnässä termejä liikenneympyrä, kiertoliittymä ja turboliittymä. Myös tiehallinto käyttää niitä kaikkia.

Anonyymi
30.12.2009 22.40

Hyvä blogi! Lahdesta Jyväskylän moottoritielle vasenta kaistaa menneenä on joskus oikealta kaistalta töötäilty, siksi vähän omaa ajoakin epäilin. Kieltämättä pelottaa jos joku oikeankaistainen jatkaisi suoraan kylkeen, mutta aika sujuvasti se tuntuu menevän.

Anonyymi
17.04.2012 17.07

Jyväskylästä Lahteen päin ajaessa ei tarvitse ajaa liikenneympyrän kautta. Ajolinjan voi oikaista ennen liittymää. Eli yksi vihreä nuoli puuttuu kuvasta.

Jenni
17.04.2012 17.20

Jeps, ei tarvitsekaan. Jätin nuolen pois kuvasta siksi, koska halusin esittää siinä, vain miten ympyrän kaistat toimivat. Kuvan allahan selityksissä suosittelenkin ajamaan kokonaan ympyrän ohittavaa kaistaa. Ehkä siihen kuvaan olisi voinut piirtää vielä ylimääräisen nuolen sitä kuvaamaan. :)

Jenni
17.04.2012 18.53

No niin, muokkasin saman tien kuvaan sinisen nuolen, joka osoittaa ympyrän ohittamisen omaa kaistaa pitkin. Kiitos palautteesta, ei olisi muuten tullut tehtyä. Pitäisi piirtää kaikki kuvan nuolet uusiksi koska ne ovat aika kauheat, mutta antaa olla...

Hannes
15.05.2012 09.12

Vaan miten menee väistämisvelvollisuus? Onko ulkokaistalla ajava väistämisvelvollinen sisemmältä kaistalta kaistaa vaihtavaa kohtaan?

Jenni
15.05.2012 09.44

Vaajakosken liikenneympyrässä oikea kaista tulee valita jo ennen ympyrään ajamista, eikä kaistanvaihto ole ympyrässä ajaessa sallittua. Tämän voi havaita ympyrän yläpuolella olevista pakollista ajosuuntaa osoittavista liikennemerkeistä, jotka näkyvät myös kirjoitukseen liitetyissä kuvissa.

Jos liikenneympyrässä tai missä tahansa vaihtaa kaistaa, on kaistanvaihtaja aina väistämisvelvollinen.

Hannes
15.05.2012 09.52

Jennille väistämisvelvollisuudesta useampikaistaisessa kiertoliittymässä
- kysyin asiaa näin ELY keskuksen liikenneosastoilta

"Yleisesti kiertoliittymästä:

Kun kiertoliittymään saapuu kolmion takaa, mihin loppuu
väistämisvelvollisuus? Siihen kohtaanko kun on saanut tungettua auton
kokonaan kiertoliittymän uloimalle kaistalle? Entä jos samaan aikaan
onkin auto kiertoliittymässä vaihtamassa sisemmältä kaistalta
uloimmalle. Kumpi on "heikompi", kolmio takaa tukeva vai kaistaa
vaihtava?

Ilmeisesti kiertoliittymässä onkin siis kaistaa vaihtavalla
etuajo-oikeus uloimmalla kaistaa ajavaan nähden?

Kenellä on etuajo-oikeus jos kiertoliittymästä poistuttaessa onkin
vain yksi kaista ja kaksikaistaisesta kiertoliittymästä onkin
molemmilta kaistoilta tunkemassa autot yhtäaikaa ulos?"Hei

Kiitos viestistä!

Kyllä väistämisvelvollisuus menee juuri niin, kuin internet-sivulla lukee,
eli kiertoliittymään tulevan on väistettävä liittymässä ajavaa.
Kärkikolmiolla osoitettu väistämisvelvollisuus käsittää aina koko
etuajo-oikeutetun ajoradan, ei pelkästään yhtä ajokaistaa.

Väistämisvelvollisuus ulottuu aina ensimmäiseen ulosmenohaaraan saakka.
Käytännössähän ulointa kaistaa ei saa ajaa muuta kuin ne, jotka poistuvat
seuraavasta haarasta. Toisin sanoen, liittymään saapuvan tulee siirtyä
sisäkaistalle, ellei hän poistu ensimmäisestä haarasta.
"

Antti-Juhani Kaijanaho
15.05.2012 10.06

On muuten yksi tilanne (tai mahdollisesti kaksi), jossa kaistanvaihtaja ei ole väistämisvelvollinen. Kumpikaan ei kuitenkaan koske tätä liikenneympyrää.

Ensimmäinen, ja se josta olen varma, on käsillä Keuruuntiellä ysitien liittymässä. Ysitieltä tulevalla autolla on kärkikolmiolla osoitettu väistämisvelvollisuus. Oikeanpuolimmaisin kääntyvä kaista kääntyy risteyksessä alkavalle kaistalle, jolle myös Keuruuntiellä jo valmiiksi ajavat toisinaan haluavat vaihtaa. Koska kääntyjällä on kolmio, hän ei saa estää suoraan ajavan kaistanvaihtoa kääntymällä eteen. (Tilanne olisi eri, jos suoraan ajavan kaistanvaihto olisi sulkuviivalla kielletty. Näin ei kuitenkaan siinä kohtaa ole.)

Toinen tilanne, josta en ole aivan varma, on levikepysäkiltä lähtevä bussi. Kyse on tieliikennelain 22 §:n tulkinnasta. Käsittääkseni oikea tulkinta on, että bussi saa lähteä pysäkiltä ilman väistämisevelvollisuutta suoraan myös yhden kaistan yli toiselle kaistalle, mutta olen kuullut myös muunlaisia tulkintoja. (Bussikuskin tulee toki lain munkaan noudattaa tässä "erityistä varovaisuutta".)

Jenni
15.05.2012 13.42

Hanneksen alkuperäinen kysymys ei ilmeisesti liittynyt Vaajakosken ympyrään, koska siinä ei tosiaan saa vaihtaa kaistaa.

Liikenneympyrään tulevan väistämissääntö on selkeä, koska tullaan ympyrään kolmion takaa. Ja jos joku samaan aikaan ympyrässä vaihtaa kaistaa, niin sama juttu, kolmio velvoittaa edelleen väistämään. Mielestäni sama tilanne toteutuu tuossa A-J:n mainitsemassa Keuruuntien risteyksessä.

En ole isoissa monikaistaisissa liikenneympyröissä ajanut niin paljon, että osaisin ajatella omalle kohdalle tuon ELY-keskuksen vastauksen koskien ympyrään tulijan väistämisvelvollisuutta ennen ympyrän seuraavaa liittymää. Elikkä jos oon ajanut ympyrään ulommalle kaistalle (haluan pois seuraavasta liittymästä) ja sisemmällä kaistalla joku laittaa päälle vilkun oikealle että haluaa pois ympyrästä? Jos se toinen olisi pikkuisen edelläni, niin sitten pitäisi varmaan jarruttaa. Jos olisimme jo rinnakkain, niin sitten kai vain ajaisin pois ympyrästä ja antaisin sen sisäkaistan tyypin tulla perässäni, koska ei tunnu järkevältä jarruttaakaan enää siinä vaiheessa että sisemmällä kaistalla ajava pääsisi mua ennen pois ympyrästä. Säännön mukaan pitäisi kuitenkin jarruttaa, jotta väistäminen toteutuisi. Mielenkiintoinen tilanne kyllä.

Mihin nettisivuun Hanneksen saamassa vastauksessa muuten viitataan?

Pitäisi kai yrittää olla täsmällisempi kommenteissa, kun kirjoitan että kaistaa vaihtava väistää aina, niin tarkoitan tietenkin vain perussäännön mukaista kulkemista, jossa ei ole muuta liikenteenohjausta vaikuttamassa. Mutta ei aina pysty. :)

Aiheeseen liittyvää

Uusimmat kirjoitukset

Blogin avainsanat

#onnellistenajokoulu (12) Ajoharjoittelu (3) Ajovarusteet (8) Akku (1) AL-Sport (6) Audi (13) Autokauppa (3) Autokoulu (32) Autoliitto (6) Autolla ulkomailla (10) Auton hankkiminen (7) Autonhuollon perusteet (11) Autoslalom (2) Bensan kulutus (13) Citroën (1) Demo Tour (6) Driveco (6) Econen (2) Ecorun (42) Ford (5) Hakkapedia (3) Hakkapeliitta 8 (2) Honda (1) Huolto (40) Hybridiautot (6) Hyundai (6) Jarrut (9) Jenni (38) Joukkoliikenne (2) Jyväskylä (12) Jyväskyläläistä liikennekulttuuria (7) Kaasuauto (2) Katsastus (10) Kaupunkiajo (8) Kawasaki ER-5 (14) Kevytliikenne (8) Kia (4) Kilpailu (2) Kirja (1) Koeajo (52) Kolarointi (12) Kolhut (5) Kuntotarkastus (2) Lainsäädäntö (5) Land Rover (1) Leonidas (47) Lexus (3) Liikennesäännöt (16) Liikenneturvallisuus (7) Lotus (3) Maalipinta (5) Maantiellä ajo (22) Maastoajo (4) Mazda (16) Mercedes-Benz (4) Moottori (3) Moottoripyöräily (30) MP-kurssi (9) Muiden käyttäytyminen (27) Muilla autoilla ajaminen (68) Navigointi (6) Nishiki Hybrid Comp (3) Nishiki Reno (7) Nissan (14) Ohittaminen (6) Omat mokat (11) Ongelmatilanteet (13) Opel (2) Opetuslupa (5) Pimeällä ajo (8) Pohdiskelu (30) Poliisi (2) Polkupyöräily (14) Polo (69) Polo Junior (52) Polo Senior (47) Polttoaine (1) Puhtaanapito (14) Pysäköinti (14) Rata-ajo (16) Reissut (33) Renault (2) Renkaat (35) Ruuhka (7) Scirocco (7) Seat (42) Seat Leon (45) Skoda (8) Subaru (1) Sumu (2) Suzuki (1) Sähköauto (17) Takuu (4) Taloudellinen ajo (51) Talvi (35) Tampere (2) Tankkaus (3) Tapahtuma (35) Tesla (5) Toyota (9) Tuunaus (5) TV-ohjelmat (3) Törttöily (9) Unelmointi (14) Valot (8) Verotus (1) Video (9) Volkswagen (52) Volvo (1) Vuokraus (6) Yhteistyö (16) Yleinen (22) Äänentoisto (4)
nwdb