Katsastuksesta läpimenon todennäköisyys

Selvitä laskurillamme, millä todennäköisyydellä autosi menee katsastuksesta läpi.
Katsastuksen todennäköisyyden laskentaan käytetään tilastollista mallia, joka pohjautuu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenneasioiden rekisteristä haettuun dataan,
nwdb