TIEN SIVUSTA ARTIKKELIT

ARTIKKELIT JA UUTISET avainsanalla Kauppa:

ARTIKKELI 05.08.2015

Mistä kaikesta auton myyjä on vastuussa ja mitä ostajan tulee tietää?

Teksti ja kuva: Topi RantaAutot ovat kulutustavaraa, joihin tulee sekä käytöstä että valmistusvirheistä aiheutuvia vikoja. Näistä syntyy aina harmia ja monesti kuluttajaa mietityttääkin, kenellä vastuu virheestä on. Käytettyjä autoja ostaessa iso ero muodostuu siitä, ostaako auton liikkeeltä vai yksityiseltä henkilöltä. Kuluttajansuojalaki turvaa kuluttajan oikeudet Autoliikkeestä ostaessa ostajaa suojaa kuluttajansuojalaki, jolloin auton myyjällä on laaja vastuu selvittää myymänsä auton virheet. Myyjän on kerrottava auton ominaisuuksista ja virheistä kuluttajalle ennen kauppaa, ja ostajan on voitava luottaa, että nämä tiedot pitävät paikkaansa. Lain tarkoittama virhe autossa on myyjän vastuulla, vaikka tämä ei sitä itse tietäisikään. Jos virheestä ei erikseen kerrota, on kuluttajan voitava luottaa, että auto on sellaisessa kunnossa, mitä myyjän kertoman tiedon lisäksi auton ikä, ajetut kilometrit sekä kauppahinta antavat yhdessä ymmärtää. Ostajalla on myös luonnollisesti oikeus tarkistaa kaupan kohteena oleva tuote. Takuun ollessa voimassa maahantuoja tai aiempi myyjä on virheestä vastuussa. Uuden auton tapauksessa auton myyjä on pääsääntöisesti valmistajan tai maahantuojan antamasta takuusta vastuussa, ellei ole tästä erikseen ennen kauppaa selkeästi irtisanoutunut. Takuu ei päätä myyjän vastuuta virheestä, mutta takuuajan jälkeen ostajan on kyettävä osoittamaan, että virhe on myyjän vastuulla. Myyjien ja maahantuojien laaja vastuu ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki autossa ilmenneet ongelmat olisivat myyjän vastuulla olevia virheitä, vaan myös ostajalla on vastuunsa. Kuluttajan velvollisuudet Kuten todettu, autot ovat kulutustavaraa, joten kuluttajan on käytettävä ja huollettava autoaan asianmukaisesti. Huollon laiminlyönnistä, epäasiallisesta käytöstä tai tapaturmasta johtuvat virheet ja viat eivät kuulu myyjän virhevastuulle. Samalla on syytä huomata, että auton käytöstä aiheutuu rasitusta ja kulumista auton osille. Laki ei säädä ajallista takarajaa myyjän virhevastuulle, mutta mitä vanhemmaksi auto tulee, sitä todennäköisemmin viat luetaan tavalliseksi ja odotettavaksi kulumiseksi autossa. Esimerkiksi  autojen tyyppiviat voivat koostua sekä valmistajan virheistä tai siitä, että tietyissä malleissa jotkin osat kuluvat käytössä muita malleja nopeammin. Ongelmatilanteet ovat selvittämistä varten Kaikki asiat eivät mene aina juuri niin kuin pitäisi. Virheitä ja vikoja sattuu, ja ne kuuluvat elämään. Jos autoliikkeestä ostetussa autossa on virhe tai siihen tulee odottamatonta vikaa, kannattaa ottaa heti ensimmäisenä yhteys auton myyneeseen liikkeeseen. Automyyjät auttavat mielellään vian ja vastuiden selvittelyssä, ja jos käy esimerkiksi ilmi, että vika on takuun puitteissa valmistajan vastuulla, osaa liike varmasti neuvoa, miten asiassa toimia. Jos kuitenkin näyttää siltä, että myyjän ja ostajan välillä on merkittävä erimielisyys virheen vastuusta, neuvoo asiassa kuluttajariitalautakunta. Lautakunta antaa asiassa maksutta suosituksen, ja suositukset ovat olleet erittäin noudatettuja elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Yksityisten välisessä kaupassa ostajan suoja merkittävästi heikompi Ostettaessa auto yksityiseltä myyjältä ei kauppaan ja sen vastuisiin sovelleta kuluttajansuojalakia, vaan kauppalakia. Tällöin ostajalla on vastuu tarkistaa kaupan kohteena oleva tuote myyjän kehoituksesta, eikä ei-ammattimaisen myyjän vastuu kata virheitä, joita tarkastuksessa ei ole käynyt ilmi. Käytännössä viat, jotka tarkastuksessa olisivat havaittavissa, ovat ostajan vastuulla, jos tämä kaupan päättää tehdä. Myöskään kuluttajariitalautakunta ei voi antaa suosituksia yksityisten väliseen kauppaan littyvästä riidasta, vaan nämä ratkaistaan käräjäoikeudessa. Autotie: Ostajan Opas Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Käytetyn auton virheKilpailu- ja kuluttajavirasto: Uuden auton virheFinlex.fi: KuluttajansuojalakiFinlex.fi: Kauppalaki
nwdb