TIEN SIVUSTA ARTIKKELIT

ARTIKKELIT JA UUTISET avainsanalla Autovero:

ARTIKKELI 20.04.2016

Kolumni: Liikennekaaren suurin uhka on se, että sitä ei toteuteta

Maanantaina liikenneministeri Anne Berner asteli tiedotustilaisuudessa kameroiden eteen. Ministeri Berner pudottikin tilaisuudessa melkoisen pommin. Nyt yhtiöitetään! Bernerin ehdotus on yksinkertaistettuna se, että Suomen valtion omistama liikenneinfrastruktuuri yhtiöitetään omaksi infrayhtiöksi, joka alkaa rahoittaa liikennehankkeita tiemaksuilla sekä yhtiön taseeseen otettavalla lainalla. Tällä tavalla on jo toimittu lentoliikenteessä, jossa lentoasemista vastaa Finavia.  Nyt mallia siis laajennettaisiin tieliikenteeseen ja ilmeisesti myös rautatieliikenteeseen, jossa liikenteenohjaus on jo erotettu Finrailiin verkon ollessa vielä Liikenneviraston hallussa. Hyvä uutinen aiheessa on se, että äärimmäisen sekava suomalainen autoverotuskäytäntö voitaisiin pistää yhtiöittämis- ja tiemaksurunttauksessa uusiksi. Nythän verotuksen ongelma on se, että sen lisäksi, että se on jatkuvasti ongelmissa EU-oikeuden ja -lainsäädännön kanssa, auto- ja ajoneuvoverot eivät mitenkään erityisesti kohdistu autoilusta aiheutuvien ympäristöhaittojen korjaamiseen tai infrastruktuurin kulumiseen, eikä ole yksiselitteisesti selvää, maksaako autoilija ylimääräistä veroa omistaessaan auton vai tukevatko muut veronmaksajat autoilijoita. Tiemaksuilla tätä epäsuhtaa voitaisiin tasapainottaa, jolloin kannattavana pysyvä tieyhtiö huolehtisi siitä, että käyttömaksut kattavat investointien vuosittaiset poistot ja koron. Kannattamattomien tieosuuksien subventio näkyisi suoraan valtion budjetissa, eikä epäselviä ja piilossa pysyviä ristisubventioita jäisi. Suunnitelman riski on ehdottomasti se, että yhtiöitetty liikenneverkko on pitkäaikaisalijäämäiselle valtiolle äärimmäisen helppo likvidoitava, eli siis suomeksi valtion on helppo myydä yhtiöitetyt tiet käteistä rahaa vastaan. Käteistä, jolla valtio voisi paikata budjettiaan. Ja kun käteistä tarvitaan nopeasti, valtio tyytyy helposti liian alhaiseen hintaan, jolloin veronmaksajien rahoja yksinkertaisesti haaskataan. Liikennekaari pisti kuitenkin koko maan hetkessä sekaisin, eikä vähiten hajonnut Bernerin oma taustaryhmä eli Suomen hallitus. Nyt liikennekaaren suurin uhka onkin se, ettei sitä toteuteta, vaan maamme järjestelmä jää verotuksineen päivineen nykyiseksi purkalla ja sinitaralla kootuksi sekasotkuksi. TOPI RANTAAihetta käsiteltiin myös Autotien podcastissa. Löydät päivittyvän jaksolistauksen ja aihekuvaukset täältä.EDIT 25.4: Korjattu virheellinen Finpro Finrailiksi, 26.4: täsmennetty Finrailin ja Liikenneviraston roolia ratainfran omistuksen ja liikenteenohjauksen suhteen

ARTIKKELI 04.12.2015

Autoverotus on helppoa - 12 riviä kaavaa Excelissä riittää

Teksti: Topi Ranta Katso ajantasaiset tiedot autoverosta ja ajoneuvoverosta kaikkiin myynnissä oleviin uusiin automalleihin sekä ajoneuvoverolaskuri> Autoilun verotus muuttuu vuodenvaihteessa monella tavalla. Vuosittain maksettavat ajoneuvoverot nousevat, ja auton maahantuonnin yhteydessä maksettava autovero puolestaan laskee pienipäästöisemmillä autoilla.Tulli, joka on vastuussa autoverotuksesta, käyttää autoveron määrittämiseen sekä taulukkoa että kaavaa. Saimme käsiimme yhden Excel-kaavan, joka on tehty uutta, vuoden alusta laskettavaa ajoneuvoveroa varten. Kaava on kolmannen osapuolen käyttämä, eikä siten ole Tullin vahvistama, mutta on tekijänsä mukaan toiminut tähän mennessä moitteetta: PYÖRISTÄ.DES.ALAS((PYÖRISTÄ(((PYÖRISTÄ.DES.ALAS((AUTOVEROTON OVH)-(JOS((AUTOVEROTON OVH)<=1720;(AUTOVEROTON OVH)*0,2;(AUTOVEROTON OVH)*0,055+250));0))+((LISÄVARUSTEET AUTOVEROTON)-(((LISÄVARUSTEET AUTOVEROTON)*0,055))))/(1-((PYÖRISTÄ(JOS($(CO2-päästö)<141;(PYÖRISTÄ(JOS($(CO2-päästö)<360;(52,15-(51,95/(1+EKSPONENTTI(0,015*($(CO2-päästö)-152)))))/100;50%);3)-(PYÖRISTÄ(JOS($(CO2-päästö)<360;(52,15-(51,95/(1+EKSPONENTTI(0,015*($(CO2-päästö)-152)))))/100;50%);3)-(52+(2-52)/(1+EKSPONENTTI(0,0285*($(CO2-päästö)-150))))/100)/4);JOS($(CO2-päästö)>360;50;(52,15-(51,95/(1+EKSPONENTTI(0,015*($(CO2-päästö)-152))))))/100);3))*100)/100);2))*((PYÖRISTÄ(JOS($(CO2-päästö)<141;(PYÖRISTÄ(JOS($(CO2-päästö)<360;(52,15-(51,95/(1+EKSPONENTTI(0,015*($(CO2-päästö)-152)))))/100;50%);3)-(PYÖRISTÄ(JOS($(CO2-päästö)<360;(52,15-(51,95/(1+EKSPONENTTI(0,015*($(CO2-päästö)-152)))))/100;50%);3)-(52+(2-52)/(1+EKSPONENTTI(0,0285*($(CO2-päästö)-150))))/100)/4);JOS($(CO2-päästö)>360;50;(52,15-(51,95/(1+EKSPONENTTI(0,015*($(CO2-päästö)-152))))))/100);3))*100)/100;2) Käytännössä kaavassa on vain kolme muuttujaa, auton ja lisävarusteiden autoveroton hinta sekä hiilidioksidipäästöt. Koska autoveroprosentti on kuitenkin määritelty laissa taulukkomuodossa, ei sen muotoilu automaattisesti laskevaksi kaavaksi ole ihan niin yksinkertaista. Ajatus on kuitenkin se, että korkeampi hiilidioksidipäästöarvo johtaa korkeampaan autoveroprosenttiin siten, että veroprosentti on viiden ja viidenkymmenen välissä. Autotien keittiöekonomistiryhmä ei osannut välittömästi arvioida lainvalmistelussa tai lain soveltamisessa syntyneitä työllisyysvaikutuksia. Autoverolaki  
nwdb