Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Netwheels Oy
Y-tunnus: 1578348-2
Osoite: Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Eero Laitila
eero.laitila@netwheels.fi 

3. Rekisterin nimi 

Netwheels Oy / Autotie.fi -palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
palvelun toteuttamiseen;
asiakastapahtumien varmentamiseen;
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
markkinointiin;
mielipide- ja markkinatutkimuksiin;
segmentointiin ja profilointiin;
liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä
muihin vastaaviin tarkoituksiin. 

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot;
rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten; sekä
mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
Sanoma-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä;
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa

Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.